Poniżej prezentujemy wymagania edukacyjne na daną ocenę z poszczególnych przedmiotów. "Kliknięcie" na kwadrat z numerem odpowiadającym poziomowi nauczania powoduje pobranie dokumentu w formacie pdf.

 

 
 

klasa

1

klasa 

2

klasa 

3

klasa 

4

klasa 

5

klasa 

6

klasa 

7

klasa 

8

 Zajęcia zintegrowane              
 Język polski                
 Matematyka                
 Historia      
 Język angielski                
 Język niemiecki                
 Język francuski                
 Biologia                
 Przyroda                
 Plastyka                
 Muzyka                
 Religia                
 Informatyka                
 Technika                
 Wychowanie fizyczne                
 Chemia                
 Fizyka                
 Geografia                
 Edukacja dla bezpieczeństwa                
 Wiedza o społeczeństwie              

 


 

Wydarzyło się...